Д-р Анастасия Недева

Ревматолог

Д-р Анастасия Недева е ревматолог с придобита специалност от 2019 г. В своята клинична практика извършва консултации, свързани с диагностика, лечение и мониториране на пациенти с автоимунни възпалително-ставни заболявания, дегенеративни заболявания, кристални артропатии, системни заболявания на съединителната тъкан, мекотъканен ревматизъм и патология на извънставните меки тъкани (ентезит, тендинит, теносиновит, бурсит), метаболитни костни заболявания.

Завършва медицина в Медицински университет – Пловдив през 2012 г. За периода 2014-2018 г. работи и специализира в Клиниката по кардиология и ревматология на ВМА-София, където участва в провеждането на редица клинични проучвания в областта Ревматология. От януари 2019 г. и към момента работи като водещ ревматолог в РО на МБАЛ “Сердика“. Работила е още в УМБАЛ „Свети Георги“-Пловдив, Пета МБАЛ-София.

Специалности:

  • Ревматология

Член на:

  • Български лекарски съюз
  • Българско дружество по ревматология
  • Българска асоциация за мускулно-скелетен ултразвук

Образование:

  • Медицински университет - Пловдив
  • Софийски университет Св. Климент Охридски

    Владее:

    • Английски език