Пулмология

Нашите кабинети / Пулмология

В пулмологичния кабинет се извършват амбулаторни прегледи и консултации, използват се неинвазивни методи за диагностика и лечение. Извършва се профилактика, проследяване, диагноза и своевременно лечение на пациенти с белодробни заболявания.

 

Спирометрия или функционални изследвания на дишането (ФИД)

  • Системата за кардиопулмонален тест е подходяща за широк кръг от дейности и препоръчана за пациенти, прекарали COVID-19. Това е функционален тест, който дава комплексна оценка на възможностите на сърдечно-съдовата и дихателната система да отговори на потребностите на организма при натоварване.
  • Спирометрията, като част от кардиопулмоналния тест или като отделно изследване, е неинвазивен метод, който дава информация за функционалния капацитет на белите дробове, процесите на вдишване и издишване и количеството въздух, което преминава през белия дроб по време на нормалния дихателен цикъл, за разпределението на кислорода в дробовете и др. Чрез него се определят функционални нарушения в белите дробове при наличие на белодробни болести. Изследването е особено важно при наблюдение на усложнения след прекаран COVID-19. То допълва диагнозата и спомага за най-адекватно и правилно лечение.