Превентика Медикал

Преглед

лв.
Програма за ранна диагностика на бъбречни заболявания 160
Първичен преглед при специалист 100
Първичен преглед при специалист в СЪБОТА* 130*
Преглед при хабилитирано лице 150
Вторичен преглед при специалист 75
Вторичен преглед при специалист в СЪБОТА* 95*
Вторичен преглед при хабилитирано лице 115
Първичен преглед на чужд език 130
Вторичен преглед на чужд език 90
Първичен преглед на чужд език в СЪБОТА* 157
Вторичен преглед на чужд език в СЪБОТА* 115
Издаване на документ на чужд език 100
Детска консултация  80
Издаване на болничен лист 20
Издаване на болничен лист от ЛКК 50
Издаване на медицинско за работа 50
Издаване на медицинско за шофьорска книжка 50
Издаване на медицинско за сключване на граждански брак 50
Издаване на медицинска бележка 30
Консултация клинична липидология 100
Консултация с кинезитерапевт 80
Консултация  60
Преглед от лекар без специалност 60

Образна диагностика

Ехография една система 75
Ехография урология 90
Урология - преглед на простата и ехография 160
Ехография щитовидна жлеза 60
Ехография АГ 90
Ехография при бременност до 12 седмица  90
Ехография при бременност след 12 седмица с доплер 100
Ехография скротум 60
Ехография доплер бъбреци 100
Ехография доплер корем 80
Ехография доплер цяло тяло 395
Ехография коремни органи 90
Венозен доплер  70
Периферен артериален доплер-долни,горни крайници 90
3D Ехография на млечни жлези (ABUS) Образно изследване 40
3D Ехография на млечни жлези (ABUS) Разчитане на една гърда 50
Ехография на млечни жлези  90
3D снимка на една челюст 100
ЕКГ 25
Ехография (кардио) 90
24 – часов Холтер ЕКГ с разчитане на резултата 70
24 – часов Холтер артериално налягане с разчитане на резултата 70
48 - часов Холтер ЕКГ с разчитане на резултата 100
48 - часов Холтер артериално налягане с разчитане на резултата 100
Кардиопулмонален тест 140
Стрес - тест велоергометър (работна електрокардиографска проба) 100
Спирометрия 30
Спирометрия с бронходилаторен тест  55
Доплер на каротидни и вертебрални артерии  90
Ехография  90
Измерване на АBI 40
DEXA / Остеоденситометрия - 1 точка 70
DEXA /Остеоденситометрия на цяло тяло 140
Програма за Ранна диагностика на бъбречни заболявания 160

Специалности

Поставяне на спирала 70
Сваляне на спирала 50
Цитонамазка 20
Електрокоагулация в зависимост от броя 50 - 400
Изваждане на чуждо тяло от конюнктива 60
Изваждане на чуждо тяло от роговица 60
Колпоскопия 80
Гониоскопия (две очи) глаукома 60
Циклоплегия с рефрактометрия 50
Рефрактометрия 20
Компютърна периметрия 45
Преглед очни дъна 30
Очно налягане 20
Аудиометрия 55
Биомикроскопия 20
Промивка на ушна кал от външен слухов проход 40
Предна тампонада 25
Видеоларингоскопия 40
Дерматоскопия 40
Отстраняване на образувания 10 – 70
Сесия при психолог 60 мин. 90
Хипнотерапия 90
Консултация медицинска генетика 170
Вторичен преглед медицинска генетика 70
Сесия при нутриционист  120
Онлайн сесия при нутриционист  150
Изготвяне на хранителен план  300

Манипулации

Поставяне на инжекции 10
- подкожно 10
- венозно 15
- мускулно 10
Инфузия венозна 35
Превръзки 30 – 50
Поставяне на периферен венозен източник 10
Поставяне на уретрален катетър 30
*Опцията за безкасов преглед с допълнително здравно осигуряване в събота не е активна. 
Възможността за възстановяване на разхода с издадените фактура и  документи остава.

Превентика Дентал

Основен Пакет Стоматологични Услуги

лв.
Терапевтична стоматология
Пломба 120 – 160
Възстановяване на силно разрушени зъби 210 – 260
Изграждане на зъб с щифт и фотополимер 260 – 310

Парадонтология

Почистване зъбен камък с ултразвук 99
Дълбоко почистване с кюртета (на зъб) 33
Полиране с Airflow 55

Първично лечение

Първично лечение на пулпит (на канал) 130
Лечение периодонтит (на канал) 180
Изваждане на циментиран щифт 77

Естетична стоматология

Професионално избелване със синя светлина (на посещение). Мин. 2 посещения 310
Керамични фасети 710
Планиране с DSD ( визуализация и обсъждане с пациент) 310
Естетично изграждане на предни зъби 160 - 360

Протетична стоматология

Изграждане на зъб за протетична подготовка 110
Порцеланова корона (CAD CAM) 610
Циркониеви корони 671
Металокерамични корони 360
Временни корони (на място CAD CAM) 77
Временни корони (лаборатория) 122
Инлей, overlay (CAD CAM) 360 - 460

За децата

Пломба на временен зъб 66
Лечение на временен зъб 77
Пулпит 88
Периодонтит 99
Екстракция на временен зъб 55
Поставяне на силант 55
Флуоризация / на зъб 11

Хирургична стоматология

Интраорална инцизия с дренаж на абсцес 130 - 260
Лечение на гингивити, парадонтити 66 - 260
Неоперативна екстракция на зъби 88 - 190
Оперативна екстракция на зъби или корени (одонтектомия) 260 - 460
Оперативно лечение на кисти на челюстите – Апикална остеотомия 360 - 710
Поставяне на Osstem/Hiossem имплант 960 - 1210
Дигитален водач за импланти 260 - 610
Гингивоформер 170
Надстройка над имплант (абатмънт) 260 - 410
Френулотомия 160 - 260
Ревизия на рана след екстракция 66 - 110
Циркумцизия 55 - 88
Хемисекция 88 - 130
Сваляне на конци след оперативно лечение 33 - 55