Превентика Медикал

Преглед

лв.
Първичен преглед при специалист 75
Преглед при хабилитирано лице 120
Вторичен преглед при специалист 55
Вторичен преглед при хабилитирано лице 100
Преглед на чужд език 100
Консултация по документи 50

Образна диагностика

Ехография коремни органи - една система 55
Ехография коремни органи 70
Ехография урология 50
Ехография щитовидна жлеза 50
Ехография (АГ) 70
Ехография на млечни жлези 60
Автоматизиран ултразвуков скрининг на гърдата (ABUS) 160
ЕКГ 25
Ехография (кардио) 80
24 – часов Холтер ЕКГ с разчитане на резултата 70
24 – часов Холтер артериално налягане с разчитане на резултата 70
Кардиопулмонален тест 120
РЕП (работна електрокардиографска проба) 80
Спирометрия 30
Периферен артериален доплер - долни, горни крайници 50
Остеоденситометрия - 1 точка 70
Остеоденситометрия на цяло тяло 120

Специалности

Поставяне на спирала 70
Сваляне на спирала 50
Цитонамазка 30
Електрокоагулация в зависимост от броя 50 - 400
Колпоскопия 80
Гониоскопия (две очи) глаукома 60
Циклоплегия с рефрактометрия 50
Рефрактометрия 20
Компютърна периметрия 45
Преглед очни дъна 30
Очно налягане 20
Детска консултация 75
Аудиометрия 40
Дерматоскопия 40
Отстраняване на образувания 10 - 70
Сесия при психолог 30/60 60/110
Сесия при нутриционист  120

Манипулации

Поставяне на инжекции 10
- подкожно 10
- венозно 15
- мускулно 10
Инфузия венозна 35
Превръзки 20
Поставяне на периферен венозен източник 10
Поставяне на уретрален катетър 30

Превентика Дентал

Основен Пакет Стоматологични Услуги

лв.
Терапевтична стоматология
Пломба 110 - 150
Възстановяване на силно разрушени зъби 200 - 250
Изграждане на зъб с щифт и фотополимер 250 - 300

Парадонтология

Почистване зъбен камък с ултразвук 90
Дълбоко почистване с кюртета (на зъб) 20
Полиране с Airflow 50

Първично лечение

Първично лечение на пулпит (на канал) 120
Лечение периодонтит (на канал) 170
Изваждане на циментиран щифт 70

Естетична стоматология

Професионално избелване със синя светлина (на посещение). Мин. 2 посещения 270
Домашно избелване без лампа 300
Керамични фасети 700
Планиране с DSD ( визуализация и обсъждане с пациент) 300
Естетично изграждане на предни зъби 150 - 350

Протетична стоматология

Изграждане на зъб за протетична подготовка 100
Порцеланова корона (CAD CAM) 600
Циркониеви корони 650
Металокерамични корони 350
Временни корони (на място CAD CAM) 70
Временни корони (лаборатория) 100
Инлей, overlay (CAD CAM) 350 - 450

За децата

Пломба на временен зъб 60
Лечение на временен зъб 70
Пулпит 80
Периодонтит 90
Екстракция на временен зъб 50
Поставяне на силант 50
Флуоризация / на зъб 10

Хирургична стоматология

Интраорална инцизия с дренаж на абсцес 120 - 250
Лечение на гингивити, парадонтити 60 - 250
Неоперативна екстракция на зъби 80 - 180
Оперативна екстракция на зъби или корени (одонтектомия) 250 - 450
Оперативно лечение на кисти на челюстите – Апикална остеотомия 350 - 700
Поставяне на Osstem/Hiossem имплант 950 - 1200
Дигитален водач за импланти 250 - 600
Гингивоформер 160
Надстройка над имплант (абатмънт) 250 - 400
Френулотомия 150 - 250
Ревизия на рана след екстракция 60 - 100
Циркумцизия 50 - 80
Хемисекция 80 - 120
Сваляне на конци след оперативно лечение 30 - 50