Превентика Медикал

Преглед

лв.
Програма за РАННА ДИАГНОСТИКА НА БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 160
Първичен преглед при специалист90 90
Преглед при хабилитирано лице 130
Вторичен преглед при специалист 65
Вторичен преглед при хабилитирано лице 100
Първичен преглед на чужд език 100
Вторичен преглед на чужд език 70
Издаване на документ на чужд език 100
Детска консултация  80
Издаване на болничен лист  20
Издаване на медицинска бележка 10
Консултация клинична липидология 100
Консултация с кинезитерапевт 70
Консултация  50
Преглед от лекар без специалност 60

Образна диагностика

Ехография коремни органи - една система 65
Ехография урология 80
Урология - преглед на простата и ехография 140
Ехография щитовидна жлеза 50
Ехография АГ 80
Ехография при бременност до 12 седмица  80
Ехография при бременност след 12 седмица с доплер 100
Ехография коремни органи 70
Венозен доплер  70
Периферен артериален доплер-долни,горни крайници 90
3D Ехография на млечни жлези (ABUS) Образно изследване 40
3D Ехография на млечни жлези (ABUS) Разчитане на една гърда 50
Ехография на млечни жлези  80
3D  снимка на една челюст 100
ЕКГ 25
Ехография (кардио) 80
24 – часов Холтер ЕКГ с разчитане на резултата 70
24 – часов Холтер артериално налягане с разчитане на резултата 70
48 - часов Холтер ЕКГ с разчитане на резултата 100
48 - часов Холтер артериално налягане с разчитане на резултата 100
Кардиопулмонален тест 140
Стрес - тест велоергометър 100
РЕП (работна електрокардиографска проба) 100
Спирометрия 30
Спирометрия с бронходилаторен тест  55
Доплер на каротидни и вертебрални артерии  90
Ехография  80
Измерване на АBI 40
Остеоденситометрия - 1 точка 70
Остеоденситометрия на цяло тяло 120
Програма за Ранна диагностика на бъбречни заболявания 160

Специалности

Поставяне на спирала 70
Сваляне на спирала 50
Цитонамазка 20
Електрокоагулация в зависимост от броя 50 - 400
Изваждане на чуждо тяло от конюнктива 60
Изваждане на чуждо тяло от роговица 60
Колпоскопия 80
Гониоскопия (две очи) глаукома 60
Циклоплегия с рефрактометрия 50
Рефрактометрия 20
Компютърна периметрия 45
Преглед очни дъна 30
Очно налягане 20
Аудиометрия 55
Биомикроскопия 20
Промивка на ушна кал от външен слухов проход 40
Предна тампонада 25
Видеоларингоскопия 40
Дерматоскопия 40
Отстраняване на образувания 10 - 70
Сесия при психолог 30/60 72/140
Хипнотерапия 150
Консултация медицинска генетика-онлайн  150
Вторичен преглед медицинска генетика 60
Сесия при нутриционист  120
Онлайн сесия при нутриционист  150
Изготвяне на хранителен план  300

Манипулации

Поставяне на инжекции 10
- подкожно 10
- венозно 15
- мускулно 10
Инфузия венозна 35
Превръзки 20
Поставяне на периферен венозен източник 10
Поставяне на уретрален катетър 30

Превентика Дентал

Основен Пакет Стоматологични Услуги

лв.
Терапевтична стоматология
Пломба 110 - 150
Възстановяване на силно разрушени зъби 200 - 250
Изграждане на зъб с щифт и фотополимер 250 - 300

Парадонтология

Почистване зъбен камък с ултразвук 90
Дълбоко почистване с кюртета (на зъб) 30
Полиране с Airflow 50

Първично лечение

Първично лечение на пулпит (на канал) 120
Лечение периодонтит (на канал) 170
Изваждане на циментиран щифт 70

Естетична стоматология

Професионално избелване със синя светлина (на посещение). Мин. 2 посещения 300
Керамични фасети 700
Планиране с DSD ( визуализация и обсъждане с пациент) 300
Естетично изграждане на предни зъби 150 - 350

Протетична стоматология

Изграждане на зъб за протетична подготовка 100
Порцеланова корона (CAD CAM) 600
Циркониеви корони 650
Металокерамични корони 350
Временни корони (на място CAD CAM) 70
Временни корони (лаборатория) 100
Инлей, overlay (CAD CAM) 350 - 450

За децата

Пломба на временен зъб 60
Лечение на временен зъб 70
Пулпит 80
Периодонтит 90
Екстракция на временен зъб 50
Поставяне на силант 50
Флуоризация / на зъб 10

Хирургична стоматология

Интраорална инцизия с дренаж на абсцес 120 - 250
Лечение на гингивити, парадонтити 60 - 250
Неоперативна екстракция на зъби 80 - 180
Оперативна екстракция на зъби или корени (одонтектомия) 250 - 450
Оперативно лечение на кисти на челюстите – Апикална остеотомия 350 - 700
Поставяне на Osstem/Hiossem имплант 950 - 1200
Дигитален водач за импланти 250 - 600
Гингивоформер 160
Надстройка над имплант (абатмънт) 250 - 400
Френулотомия 150 - 250
Ревизия на рана след екстракция 60 - 100
Циркумцизия 50 - 80
Хемисекция 80 - 120
Сваляне на конци след оперативно лечение 30 - 50