Ендокринология

Нашите кабинети / Ендокринология

Голяма част от населението в България има признаци или боледува от тези социално значими болести, които при определени условия могат да бъдат отложени във времето или изцяло избегнати. Нашите лекари предлагат не само оценка на риска, но и обучение как да избегнем хронични заболявания.

В кабинета по ендокринология се извършват прегледи и консултации по превенция и лечение на повечето ендокринни болести:

  • Остеопороза – чрез диагностика с последен клас Декса остеоденситометър се прави оценка на риска, както за фрактури, намалена костна минерална плътност, така и за количествата мастна тъкан с много висока точност. Апаратът намира приложение и в спортните среди за определяне на телесната композиция;
  • Захарен диабет – социално значимо заболяване с непрекъснато нарастваща честота с продължителен скрит период и засягане на жизнено важни органи и системи – сърце, мозък, бъбреци, очи, крайници. Съвместно с други специалисти се извършва комплексна терапия и превенция на диабетните усложнения;
  • Заболявания на щитовидната жлеза – хормонална и ехографска диагностика, възпалителни заболявания на щитовидната жлеза; състояния с повишена и понижена функция на щитовидната жлеза и връзката им със сърдечно-съдовите заболявания. Кабинетът използва ехографска апаратура, осигуряваща образна диагностика на щитовидна жлеза и шийна област;
  • Наднормено тегло и затлъстяване – предпоставка за много други заболявания;
  • Менопауза;
  • Ендокринни хипертонии;
  • Болести на хипофиза и надбъбрек.