Детска нефрология

Нашите кабинети / Детска нефрология

Центърът има обособен педиатричен сектор и понастоящем разполага с възможности за детски консултации с неврологична и психологическа насоченост, както и за групови обучения за родители.