Програма спорт

Програма „Спорт“ е част от програмата „Опознай тялото си“ на МДЦ Превентика.

Тя е насочена към занимаващите се със спорт/ начинаещи и активно спортуващи/  и цели да подпомогне спортните постижения ,  да даде насоки за по-оптимален тренировъчен процес. След провеждане на изследванията получавате информация за актуалното Ви физическо състояние, издръжливост и капацитет на натоварване. Установяват се праговете на тренировка и анаеробен праг;  максимална кислородна консумация,  вентилаторен капацитет, реакция на сърдечно-съдовата и белодробна система към различни нива на натоварване и др.

Програмата може да бъде допълнена и с измерване на нивата на лактат на всяко ниво на натоварване и точно определяне на анаеробната фаза на тренировка.

Чрез провеждане на анализ на телесния състав с най-точната/ DXA рентгенова  апаратура/ , установяваме процентното съотношение, абсолютни стойности  и разпределение на мускулната маса, мастна тъкан и кост и костна  плътност.

Детайлните лабораторни изследвания дават информация за здравословното състояние, нива но хормони и важни витамини за тренировъчния процес.