Preventica ще си партнира с медицинска лаборатория „Мед-Диа“

Пациентите на Preventica вече ще могат се възползват от широка гама изследвания, като по този начин центърът за превантивна медицина разширява своя спектър от услуги. Биологичните проби ще бъдат взимани в медико-денталния център, а резултатите ще бъдат осигурени от лаборатория „Мед-Диа“.

 Основана през 1999, медико-диагностичната лаборатория разполага с високотехнологична апаратура и предлага разнообразни изследвания в редица области, които включват:

  • Хематология;
  • Имунология;
  • Хормонални изследвания;
  • Вирусология и много други.

 Изследванията се провеждат при стриктно спазване на правилата за безопасност, а качеството на резултатите се осигурява чрез система за ежедневен контрол.  

 Повече информация за изследванията на високотехнологичната лаборатория може да намерите в сайта на Мед-Диа: https://www.med-dia.bg/.