Preventica представя първата за България програма за превенция на здравето

здравна програма

Медицински център Preventica предлага едногодишна програма за превенция на здравето, която ще бъде насочена към подобряване на здравословното състояние в дългосрочен план. Програмата цели повишаване на качеството на живот чрез намаляване на стреса, промяна в хранителните навици и създаване на правилен двигателен режим.

 Едно от най-големите предимства на новата услуга ще бъде изцяло персонализиран подход към индивидуалните нужди.  По време на програмата всеки пациент ще може да разчита и на екип от висококвалифицирани специалисти – Preventic team.

 Предварителна подготовка и първоначален скрининг

 Всеки желаещ да се възползва от иновативната програма ще премине през подготвителна фаза, която включва попълване на тест за качеството на живот, определяне на личен асистент и създаване на индивидуално дигитално досие. При следващия етап пациентът преминава през цялостен първоначален скрининг, чрез който се определят допълнителни тестове и консултации със специалисти от Preventic Team.  

 Консултации със специалисти и изготвяне на персонализиран план

 След първоначалния скрининг и анализирането на данните, специалистите от Preventic team провеждат консултации и съставят превантивен план. По време на едногодишната програма личният асистент проследява постигнатите резултатите и напредъка на всеки пациент. С течение на времето честотата на посещенията в центъра намалява, за сметка на увеличеното ниво на самоконтрол.

 Всеки, който иска да се погрижи за своето здраве и да се възползва от едногодишната програма за превенция, може да се запише още днес на телефон: 0876 320 001.