Preventica представя първата за България програма за превенция на здравето

Медицински център Preventica предлага едногодишна програма за превенция на здравето, която ще бъде насочена към подобряване на здравословното състояние в дългосрочен план. Програмата цели повишаване на качеството на живот чрез намаляване на стреса, промяна в хранителните навици и създаване на правилен двигателен режим.

 Едно от най-големите предимства на новата услуга ще бъде изцяло персонализиран подход към индивидуалните нужди.  По време на програмата всеки пациент ще може да разчита и на екип от висококвалифицирани специалисти – Preventic team.

 Предварителна подготовка и първоначален скрининг

 Всеки желаещ да се възползва от иновативната програма ще премине през подготвителна фаза, която включва попълване на тест за качеството на живот, определяне на личен асистент и създаване на индивидуално дигитално досие. При следващия етап пациентът преминава през цялостен първоначален скрининг, чрез който се определят допълнителни тестове и консултации със специалисти от Preventic Team.  

 Консултации със специалисти и изготвяне на персонализиран план

 След първоначалния скрининг и анализирането на данните, специалистите от Preventic team провеждат консултации и съставят превантивен план. По време на едногодишната програма личният асистент проследява постигнатите резултатите и напредъка на всеки пациент. С течение на времето честотата на посещенията в центъра намалява, за сметка на увеличеното ниво на самоконтрол.

 Всеки, който иска да се погрижи за своето здраве и да се възползва от едногодишната програма за превенция, може да се запише още днес на телефон: 0876 320 001.