Preventica предлага Invenia ABUS - първата за България автоматизирана ултразвукова система за диагностика на гърди

мамологичен преглед

Система ABUS, която е единственият одобрен към момента метод за ултразвуков скрининг на рак на гърдата в света, е част от високотехнологичното оборудване на Preventica. Някои от предимствата на модерното изследване включват кратко време за преглед, независимост на оператора и чувствителност при откриване на рак, достигаща почти 100%.

Единствената за страната автоматизирана ултразвукова система за диагностика на гърди показва категорично отделни анатомични структури на гърдата. По този начин се отличават течни от плътни образувания и може ясно да се разграничат злокачествени от доброкачествени лезии. Научните изследвания показват, че допълнителното използване на ABUS увеличава шанса за откриване на рак на гърдата с 2-6 пъти.

Според статистиката новооткритите карциноми са в напреднал трети и четвърти стадий, което води до скъпо лечение и до изход с фатален край. Invenia ABUS открива туморни образувания в много ранен стадий, което оказва голямо влияние върху определянето хода на болестта, терапията и проследяването. Модерното изследване се препоръчва както за жени над 40 години, така и за такива, които имат фамилна анамнеза за рак на гърдата или яйчниците.