ПАКЕТ МОЕТО БЕБЕ

В желанието си да дадем грижа и подкрепа по време на най-вълнуващото пътуване за всяка бъдеща майка, в Preventica създадохме пакетна услуга „Моето бебе“ за оптимално проследяване на бременността.

Пакетът осигурява пълно наблюдение на развитието на бебето и здравето на майката чрез всички стандартни прегледи и изследвания, осигуряващи пълна грижа за бременната. Всички прегледи и резултати от изследвания могат да бъдат прегледани по всяко време чрез удобния онлайн достъп до лично електронно досие.

Следете важните моменти, получавайте съвети от нашите специалисти и преминете спокойно през вълнуващия път на бременността с нашето модерно медицинско оборудване и топли грижи. Започнете вашето невероятно пътешествие към родителството със специалистите на Preventica!

Запознайте се д-р Друмева и д-р Лазарова!

Която и от тях да изберете за ваш спътник в предстоящото пътешествие, напълно може да разчитате на изключителен професионализъм, топло отношение и грижа от тяхна страна.

Пакетът включва стандартния брой прегледи и изследвания, които се правят от началото до края на бременността.

За спокойствие и комфорт на бъдещата майка, плащането е разделено на две удобни вноски – първата, в размер на 1 200 лв., покрива периода до 20-та гестационна седмица, а втората вноска от 1 200 лв. покрива периода от 21-вата гестационна седмица до раждането. Всяка вноска се заплаща в началото на съответния период.

 

КАКВО ВКЛЮЧВА ОБИКНОВЕНО ЖЕНСКАТА КОНСУЛТАЦИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА БРЕМЕННОСТТА ПО ГЕСТАЦИОННИ СЕДМИЦИ

Всеки месец измерване на тегло, RR, коремна обиколка, биометрия на плода, 45 дневен болничен (+ болнични при необходимост – първичен 10 дни, 30 дни от лекарска комисия)

4 – 5 г.с. – Тест за бременност

7 – 8 г.с. – Ултразвуковата диагностика за установяване на сърдечна честота

9 – 11 г.с. – Акушерска консултация

до 12 г.с. – Записване на женска консултация + лабораторни изследвания:
ПКК (пълна кръвна картина) + хемостаза (фибриноген, АПТТ) + кръвна група, биохимия: глюкоза, желязо, феритин, магнезий, натрий, калий, калций, хлориди, креатинин, общ белтък, албумин, общ билирубин, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, урея, СУЕ, TSH, вит. Д, вит. Б 12,  Wass + хепатит Б (HbsAg)+ хепатит С (Anti- HCV) + anti HIV + TORCH (Т – токсоплазмоза; О – други: HIV, сифилис, варицела зостер инфекция, пета болест- парвовирус В 19; R – рубеола, С – CMV, H – HSV)

9 – 12 г.с. – Алоеритроантитела при Rh-

11 – 13 г.с. – Ранен биохимичен скрининг
Препоръчително е в първи триместър на бременността всяка бременна да премине през комплексен скрининг (наричан още биохимичен скрининг) за оценка на риска от генетични заболявания и усложнения на бременността. Този скрининг включва специално ехографско и кръвно изследване.

14 – 16 г.с. – Акушерска консултация

18 – 22 г.с.  – Алоеритроантитела при Rh-

20 г.с. – Изследвания: ПКК + глюкоза + TSH + урина

20 – 24 г.с. – Фетална морфология – преглед за оценка на състоянието на плода, фетален растеж и доплери на основните съдове (+ фетална ехокардиография при фамилна обремененост и диабет на бременната).

24 – 26г.с. – Акушерска консултация

26 – 30г.с. – Алоеритроантитела при Rh-

26 – 28г.с. – ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест при необходимост)

30 г.с. – Изследвания: ПКК + TSH + урина

30 – 32 г.с. – Акушерска консултация (+ късна фетална морфология при необходимост)

32 – 34 г.с. – ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест при необходимост)

34 г.с. – NST (проследяване на тоновете на плода)
След 34 г.с. тоновете на плода се проверяват през 2 седмици, а след 36 г.с. – всяка седмица

36 – 38 г.с. – Изследвания: ПКК + хемостаза (фибриноген, АПТТ), Wass + хепатит Б (HbsAg) + anti HIV, урина, влагалищен секрет

35 г.с. – NST

36 г.с. – Акушерска консултация + NST (проследяване на тоновете на плода)

37 г.с. – Акушерска консултация + NST

38 г.с. – Акушерска консултация + NST

39 г.с. – Акушерска консултация + NST

40 г.с. – Акушерска консултация + NST

*При просрочване срока за раждане, всеки ден се проследяват сърдечните тонове на плода.

 

КАКВО ВКЛЮЧВА ПАКЕТ „МОЕТО БЕБЕ“

Всеки месец измерване на тегло, RR, коремна обиколка, биометрия на плода, 45 дневен болничен (+ болнични при необходимост – първичен 10 дни, неограничен брой от лекарска комисия)

Първичен преглед с ултразвуково изследване (при установяване на бременност)

8 г.с. – Ехография

8 – 10 г.с. – Акушерска консултация

10 – 12 г.с. – Изследвания: кръвна група, ПКК с 5 ДИФ (диференциално броене), хемостаза (фибриноген, АПТТ), биохимия: глюкоза, желязо, феритин, магнезий, натрий, калий, калций, хлориди, креатинин, общ белтък, албумин, общ билирубин, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, урея, СУЕ, TSH, вит. Д, вит. Б 12. Химично изследване на урина + седимент. Вагинален секрет за микробиология. Цитонамазка. Wass + хепатит Б HbsAg + anti HIV

14 – 16 г.с. – Акушерска консултация

15 г.с. – Ехография

20 г.с – Ехография + Изследвания: химично изследване на урина + седимент, ПКК с 5 ДИФ (диференциално броене)

24 – 26 г.с. – Акушерска консултация

30 г.с. – Ехография + цветен доплер + химично изследване на урина + седимент

30 – 32 г.с. – Акушерска консултация + ПКК с 5 ДИФ (диференциално броене)

34 г.с. – Акушерска консултация + NST (проследяване на тоновете на плода)

35 г.с. – Ехография + цветен доплер

36 г.с. – Акушерска консултация + NST

36 – 38 г.с. – Изследвания: ПКК с 5 ДИФ (диференциално броене, хемостаза (фибриноген, АПТТ) + химично изследване на урина + седимент. Вагинален секрет за микробиология. Wass + хепатит Б HbsAg + anti HIV

37 г.с. – Акушерска консултация + NST

38 г.с. – Акушерска консултация + Ехография + цветен доплер + NST

39 г.с. – Акушерска консултация + NST

40 г.с. – Акушерска консултация + Ехография + цветен доплер + NST

Първичен преглед – преглед след раждането

 

ПАКЕТЪТ НЕ ВКЛЮЧВА ЦЕНИТЕ ЗА:

  • Ранен биохимичен скрининг в 11 – 13 г.с.
  • Фетална морфология в 20 – 24 г.с. и късна в 30 – 32 г.с. (при необходимост)
  • TORCH до 12 г.с.
  • Алоеритроантитела при Rh- в 9 – 12 г.с., 18 – 22 г.с., 26 – 30 г.с.
  • ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест при необходимост) в 26 – 28 г.с. и 32 – 34 г.с.

  

Доверете се на специалистите на Preventica и вървете заедно ръка за ръка по време на голямото и вълнуващо пътешествие към най-великото чудо в живота – раждането на човек.

От любов към твоето здраве!

От любов към твоето бебе! ❤️ 

  

За повече информация: 087 6320 001