Октомври – Световен месец за борба с рака на гърдата

Ранната превенция и преглед веднъж годишно могат да спасят живот

 

В световен мащаб, по данни на СЗО към 2020 г., ракът на гърдата е най-често срещаният тип рак с приблизително 2,2 милиона нови диагнози и почти 685 000 смъртни случая. Той представлява 13,3% от всички нови случаи, диагностицирани в страните от ЕС-27 през 2020 г., като е установено, че 1 от 11 жени ще развият заболяването преди 74-годишна възраст.

Ракът на гърдата не е едно заболяване

Ракът на гърдата е биологично и клинично хетерогенно заболяване с няколко разпознати хистотипа и молекулярни подтипа, които имат различни причини за възникване, профили на рискови фактори, отговори към лечения и прогнози.

Рискът от развитието му варира при жените. Генетична чувствителност, фактори, влияещи върху нивата на ендогенни хормони (ранна възраст при менархе, по-късна възраст при менопауза, нераждаемост, късна възраст при първо раждане, по-малко деца и по-кратка продължителност на кърмене), прием на екзогенни хормони (употреба на хормонални контрацептиви и хормонoзаместителна терапия), качество на живот (висок прием на алкохол, тютюнопушене и липса на физическа активност), антропометрични характеристики (по-голямо тегло, наддаване на тегло в зряла възраст и по-високо централно разпределение на телесните мазнини), висока мамографска плътност на гърдите и доброкачествени заболявания на гърдата (непролиферативно заболяване, пролиферативно заболяване без атипия и атипична хиперплазия) са свързани с повишен риск от рак на гърдата. На индивидуално ниво все повече се разбират механизмите и относителният принос на тези различни рискови фактори за развитието на рак на гърдата, а също и за определени подтипове на заболяването.

Персонализиран подход в допълнение към програмите за скрининг

Понастоящем програмите за мамографски скрининг, използвани за ранно откриване на рак на гърдата, в повечето страни се основават на резултати от проучвания, проведени преди около 20–30 години и отчитат възрастта като единствен критерий за провеждане на скрининг. Този универсален подход отчита хетерогенността на подтиповете рак на гърдата и риска в популацията. Все по-често се отправят призиви за нов подход към ранното откриване с акцент върху персонализираните програми, които изискват оценка на риска за всяка жена в популацията, определяне на рискови групи, разпределяне на лицата в конкретна рискова група и приспособяване на интервенциите за превенция и ранно откриване към всяка рискова група.

Програма за оценка на риска от рак на гърдата и превенция

В допълнение към утвърдените скринингови програми, в Превентика представяме първата програма за оценка на риска от рак на гърдата, базирана на персонализиран подход.

Как определяме Вашия риск от рак на гърдата?

В Превентика оценяваме Вашия риск от рак на гърдата, основавайки се на елементите на П4 медицината - предиктивност (прогноза за възможността да се развие заболяване или да се прогнозира хода на развитието му), превантивност (възможността за подбор на подходяща стратегия за лечение или модификации в начина на живот на пациента), персонализация (индивидуален подход към всеки пациент) и проактивност (активното участие на пациента в процеса на вземане на решение и провеждане на лечение, в комбинация с модел, базиран на алгоритми за машинно самообучение, които интегрират клинични данни (възраст, прием на хормоно-заместителна терапия, данни от предходни заболявания и операции), параметри от образна диагностика (мамографска плътност на гърдата) и генетични данни (фамилна обремененост).

Какво предлагаме?

  • Персонализирана оценка и консултиране от мултидисциплинарни специалисти
  • Оценка на риска от рак на гърдата и индивидуална стратегия за понижаването му
  • Образна диагностика с 3D автоматизиран ултразвук при плътни млечни жлези; ултразвук с автоматизирано разпознаване на лезии на гърдата; изследване на костната минерална плътност с остеоденситометър
  • Поведение при мамографски плътни гърди
  • Генетично консултиране и изследване
  • Услуги за психосоциално консултиране и проследяване

 

Кой има полза от програмата?

  • Жени на възраст между 35-70 години
  • Жени с плътни млечни жлези тип C и D
  • Жени с фамилна обремененост
  • Пациенти с хистологично доказан лобуларен карцином ин ситу (LCIS) или атипична дуктална хиперплазия (ADH)/атипична лобуларна хиперплазия (ALH).