Д-р Венелин Маринов

УНГ

Д-р Венелин Маринов е специалист по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Редовен асистент е към Катедра по УНГ-болести към УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“. Асистиране при извършване на комплексни оперативни интервенции в областта на главата и шията.

Завършва Медицински университет София през 2017 г. Своята специалност Отоларингология придобива през 2023 година.

През 2023 г. става част от екипа на Preventica.

Специалности:

 • Отоларингология

Член на:

 • Член на Румънското Ринологично Сдружение.
 • Член на Българското Национално Сдружение по Оториноларингология, Хирургия на Глава и Шия.

Образование:

 • Медицински университет – София
 • Интерес към развиването на мултидисциплинарен подход в третирането на пациенти с онкологични заболявания и сътрудничество с Клиника по Лъчетерапия към УМБАЛ ,,Царица Йоанна – ИСУЛ“.
 • Завършени сертифицирани курсове по хирургия на околоносни кухини на кадавър
 • Спечелен и успешно завършен с висока оценка проект по Грант ”Млад изследовател 2019“ към МУ-София.
 • Спечелен и успешно завършен с висока оценка проект по Грант ”Млад изследовател 2020“ към МУ-София.
 • Участие като главен изследовател в генетични проучвания на процеси в облатта на главата и шията.
 • Добри итердисциплинарни връзки с „Център по Молекулна Mедицина“
 • Спечелен Грант за активно участие в 91st Annual Meeting of the German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery в Берлин с тема “ Expression of TP53 and PIK3CA in patients with laryngeal squamous cell carcinoma and neck metastases”
 • Активно участие в редица национални и международни научни конференции

Владее:

 • Английски език
 • Руски език