Д-р Светлана Огнянова

Стоматолог

Д-р Светлана Огнянова завършва обучението си през 2022г. в Медицински университет - София със специалност лекар по дентална медицина.

Д-р Огнянова  се развива в областта на възстановителната дентална медицина и профилактиката на парадонталните заболявания.

През 2023г. се присъединява към екипа от специалисти на МДЦ Preventica.

Специалности:

  • Възстановителна и парадонтална дентална медицина

Член на:

  • Български зъболекарски съюз

Образование:

  • Медицински университет - София

    Владее:

    • Английски език