Д-р Никола Картулев

Детски хирург

Д-р Никола Картулев завършва медицина в Медицински университет София през 2014г.

В същата година започва работа и специализация в Клиника по Детска хирургия, отделение по Детска гръдна хирургия на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", където продължава да работи и до днес.

През 2020г придобива специалност по детска хирургия.

Провеждал е курсове по миниинвазивна хирургия в Италия и Германия и гастроинтестинална ендоскопия в Англия.

Д-р Картулев взема участие в многобройни национални и европейски конгреси и семинари. Автор е на публикации в български и международни списания.

Основните интереси на Д-р Никола Картулев са в областта на миниинвазивната детска хирургия, бронхоскопия и гастроинтестинална ендоскопия.

 

Специалности:

 • Детска хирургия

Член на:

 • Български лекарски съюз

Образование:

 • Медицински университет - София
 • 2021 год.  сертификат ВСД - Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия

 • 2022 год. сертификат ВСД - Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия

 • 2023 год. сертификат ВСД - Бронхология I-во ниво

   Владее:

   • Английски език