Д-р Младен Кайцанов

Уролог

Д-р Младен Кайцанов е специалист уролог и хирург с над 20 годишен опит. Той завършва образованието си в Медицински университет София през 1998 г. Специалност Хирургия придобива през 2005г. след специализация в Клиника по хирургия към УМБАЛ „Александровска“ – Втора хирургия, а специалност урология придобива през 2013 г. в Клиника по урология към УМБАЛ Лозенец София.

Неговите научни и професионални интереси са в областта на онкоурологията, бъбречно-каменна болест, както и в областта на внедряването и популяризиране на миниинвазивни методи и техники, ендоскопска и лапароскопска урология при възрастни.

Д-р Кайцанов извършва диагностика, лечение и профилактика на пациенти със злокачествени и доброкачествени заболявания.

Специалности:

 • Урология
 • Хирургия

Член на:

 • Български лекарски съюз
 • Българско урологично дружество 
 • Европейска асоциация по урология EAU

Образование:

 • Медицински университет - София

   Владее:

   • Английски език
   • Руски език