Д-р Людмил Симеонов

Детски кардиолог

Д-р Людмил Симеонов завършва медицина в Медицински университет – Пловдив през 2015 г. От декември 2009 до 2014г работи като лекар ординатор към Асоциация на студентите медици в България (АСМБ), където диагностицира деца с вродени и придобити сърдечни заболявания.

От ноември 2015 до Януари 2017г специализира в Национална кардиологична болница към  Клиника по детска кардиология, детско интензвино кардиологично отделение.

През 2022 г. става част от екипа на Preventica.

Специалности:

 •  Детска кардиология 

Член на:

 • Член на Български лекарски съюз 
 • Българско дружество по кардиология
 • Европейската асоциация по детска кардиология (AEPC)

  Образование:

  • Университетска болница Мигел Сервет, Сарагоса, Испания
  • Университет Сапиенца, Рим, Италия
  • Болница Сан Жоан де Деу, Барселона, Испания
  • Open Medical Institute of the Austrian-American Foundation, Залцбург, Австрия
  • Университетска болница Куопио, Куопио, Финландия
  • Координатор в Проект “Близнак” между Пловдив и Хайделбер през 2013 година като част Европейската асоциация на студентите по медицина
  • Част от организационния комитет на 3-тата Източноевропейска конференция по Редки болести и лекарства сираци – Превенция, Диагноза, Лечение
  • Част от организационния комитет на 4-тата Източноевропейска конференция по Редки болести и лекарства сираци – Заедно за интегративен подход към редките болести.
  • Публикации:

  • „Проследяване на болни от Системен лупус еритематодес в доболнична и болнична помощ“ Съюз на учените, 2011 година

  • „Кристалите в ревматологията – “най-красивата” находка при пациенти с псориатичен и подагрозен артрит“, Младежко научно дружество Асклепий, 2012. Страници 333-338

  • „Доказване на кристали в ревматологичната практика“, Българска Академия на Науките, 2012

  • Recovery in the early postoperative period after Fontan operation – 9 years experience of a single institution in favor of early extubation strategy. Cardiology in the Young. Volume 28; Supplement 1; Page 157. 2018

  • Стратегия за ранна екстубация след Фонтан операция за 9-годишен период – залог за стабилна хемодинамика. Българска кардиология. 2018.

  • Additional antegrade pulmonary blood flow after partial cavopulmonary connection – impact on hemodynamics and pulmonary artery branch growth. A 14-years single-center experience. Cardiology in the Young. Volume 29; Supplement 1; Page 45 – 46. 2019.

  • The Effect of Aerobic Training on Functional Capacity Assessed by Cardio-Pulmonary Exercise Testing in Patients after Fontan Procedure: A Case Report. Scientific reports  from the Science and Youth competition 2020. Page 311- 314.

  • Implementing an Early Extubation Strategy in a Pediatric Cardiac Intensive Care Unit. The Pediatric Cardiac Intensive Care Society. 16th Annual International Meeting. 2020.


  • Владее:

   • Английски език