Д-р Любомир Шейтанов

Орален хирург

Д-р Любомир Шейтанов завършва Медицински университет-Пловдив през 2009 година.

През 2010 година започва да  специализира „Орална хирургия” във ВМА, а през 2013 година придобива специалност.

Д-р Шейтанов е преминал през редица курсове за следдипломна квалификация в областта на лицево-челюстната хирургия и зъбната имплантология.

Член е на Сдружението на оралните и лицево-челюстните хирурзи.

Специалности:

  • Дентална медицина
  • Зъбна имплантология
  • Лицево-челюстна хирургия

Член на:

  • Сдружението на оралните и лицево-челюстните хирурзи

Образование:

  • Медицински университет – Пловдив

Владее:

  • Английски език