Д-р Красен Иванов

Гастроентеролог

Д-р Красен Иванов получава магистърска  степен по медицина от Медицински университет – Варна и през 2015 г. започва практиката си в болница „Токуда“. След отлично положен изпит през 2019 г. получава специалност Гастроентерология. Преминал е стаж по вътрешни болести в Москва,  към Първи московски държавен медицински университет. Д-р Иванов участва в обучителни курсове и е представял научни постери и презентации в български и европейски конгреси в Рим, Виена, Барселона, Прага и Загреб.

Научните интереси на Д-р Красен Иванов са в няколко области на гастроентерологията: хепатология, асцити, перитонеални портове за дренаж на малигнени асцити. Работи и над проблемите на неалкохолната стеатозна болест на черния дроб. Има опит в абдоминалната ехография, перкутанните интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол, лечението на чернодробни тумори и перкутанна туморна аблация.

През 2021 г., на Деня на българския лекар, д-р Иванов е отличен от Български лекарски съюз с наградата в категория "Ти си нашето бъдеще".

Специалности:

 • Гастроентерология
 • Хепатология
 • Асцити
 • Чернодробни тумори
 • Абдоминална ехография

Член на:

 • Български лекарски съюз
 • Българско научно дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография
 • Европейско дружество по гастроентерология
 • Българска асоциация по ултразвук в медицината
 • Българско дружество по неврогастроентерология и мотилитет

Образование:

 • Медицински университет – Варна

   Владее:

   • Английски език