Д-р Дафина Антонова

Офталмолог

Д-р Дафина Антонова е специалист офталмолог  и извършва консултативни прегледи, диагностика, профилактика и лечение на очни заболявания при възрастни пациенти и деца на възраст над 12 години.

Д-р Антонова завършва Медицинския университет в София през 2017 г. Своята специалност Очни болести придобива през 2022 г. след специализация във Военномедицинска академия София. От 2021 г. развива своята докторантура с дисертация на тема: Интравитреални инжекции при заболявания на ретината - резултати, терапевтични схеми, усложнения.

Д-р Антонова участва в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

От 20217 г. работи в Клиника по очни болести в същата болница.

През 2022 става част и от екипа специалисти на Preventica.

Специалности:

  • Офталмология

Член на:

  • Български лекарски съюз
  • Европейско общество по офталмология
  • Българско дружество по офталмология

Образование:

  •  Медицински университет - София

Владее:

  • Английски език
  • Френски език
  • Италиански език