Д-р Антоанета Николова

Обща медицина

Д-р Антоанета Николова завършва Медицински университет в град Варна през 1995 година. Своята специалност „Обща медицина“ придобива през 2005-та година.

Д-р Николова, която има почти 25-годишен опит в областта на педиатрията и общата медицина,  работи от 2000-та година като общопрактикуващ лекар в голяма педиатрична клиника. Извършва прегледи на деца от 0 до 18 годишна възраст както на български, така и на английски език.

Специалистът, също така, членува в Българската школа по клинична хомеопатия и в Българска медицинска хомеопатична организация.

От 2022 г. д-р Антоанета Николова е част от екипа на медицински център Preventica.

Специалности:

  • Обща медицина
  • Педиатрия

Владее:

  • Руски език
  • Английски език

Образование:

  • Медицински университет - Варна