Анна Векова

Кинезитерапевт

Анна Векова е кинезитерапевт с близо 20-годишен опит. Изготвя и провежда двигателни режими и терапевтични тренировки на хора с неврологични и вестибуларни нарушения, със заболявания и увреждания на опорно-двигателния апарат, както и на такива, които са претърпели ампутации на крайниците.

Анна Векова завършва с отличен успех бакалавърска степен по кинезитерапия в НСА „Васил Левски“ – София през 2006 г. Две години по-късно придобива диплома за Магистър на науките по физическа активност и здраве от Университет Маастрихт, Холандия. От октомври 2017 г. е в процес обучението й за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на тема „Влияние на Ковид ограниченията върху физическата активност и телесния състав на деца в начален курс на обучение“.

Анна Векова има редица издадени научни публикации, както и множество участия в научни конференции. Била е доброволец към Международния научен институт, където е участвала в разработване на експерименталния дизайн и осъществяването на проект “Combating the Metabolic Syndrome through Physical Activity” (COMPACT) – първото по рода си проучване в България, изследващо влиянието на редовните занимания с физическа активност върху метаболитния синдром. Била е и кондиционен треньор по проекта.

 

Специалности:

  • Кинезитерапия

Образование:

  • Национална спортна академия "Васил Левски" София

    Владее:

    • Английски език
    • Немски език