Поли Тончева

Психолог

Поли Тончева е психолог, работещ с метода на позитивната психотерапия в индивидуална и групова психотерапия, техники по позитивно мислене, решаване на кризисни, конфликтни ситуации, разгръщане на социални умения на личността и групата. Тя е с дългогодишен опит в социалната сфера, особено в работата с деца и семейства. 

Специалности:

  • Позитивна психотерапия
  • Разрешаване на конфликтни интереси
  • Разгръщане на социални умения на личността и групата

Член на:

  • Дружество на психолозите в България

Образование:

  • Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Владее:

  • Английски език