Поли Тончева

Психолог

Поли Тончева е психолог, работещ с метода на позитивната психотерапия в индивидуална и групова психотерапия, техники по позитивно мислене, решаване на кризисни, конфликтни ситуации, разгръщане на социални умения на личността и групата. Тя е дългогодишен и опитен служител в Отдел Закрила на детето в Агенцията за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика.

Специалности:

  • Позитивна психотерапия, разрешаване на конфликтни интереси, разгръщане на социално умения на личността и групата

Член на:

  • Българско дружество на психолозите

Образование:

  • Софийски университет "Св. Климент Охридски"

    Владее:

    • Английски език
    • Италиански език