Д-р Айлин Фърънджъ

Ангиолог

Д-р Айлин Фърънджъ е специалист ангиолог. Завършва медицина в Медицински университет – София през 2016 г., след което става част от екипа на Клиника по съдова хирургия и ангиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. От 2017 г. до 2022 г. специализира ангиология в Клиника по ангиология, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Oт януари 2023 г. е специалист по ангиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. Провеждала е международни професионални стажове по IFMSA в Ливан, Русия, Бразилия, както и курс на IUA в Чехия. 
Д-р Фърънджъ извършва цветно-кодирана дуплекс сонография/ехо-Доплер, профилактика, диагностика и нехирургично лечение на съдови заболявания като стенози, тромбози, емболии, аневризми и др. Обект на нейната специалност ангиология (съдова медицина) са варикозни (разширени) вени, повърхностни тромбофлебити, дълбоки венозни тромбози, белодробна тромбоемболия, остра и хронична артериална недостатъчност на крайниците, аневризми, каротидни и вертебрални патологии, съдови усложнения в онкологията, лимфедем на горни и долни крайници, антикоагулантна профилактика и терапия, както и COVID-19-асоциирани съдови тромбози.
Д-р Фърънджъ ежегодно участва в български и международни конгреси и форуми в областта на ангиологията, флебологията, лимфологията, съдовата хирургия, невросонология и ултразвук в медицината. Автор и съавтор на научни трудове и публикации в български и международни списания.

От юли 2017 г. до декември 2022 г. тя е редовен специализант по ангиология в Клиника по ангиология, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, гр. София

От декември 2018 г. до декември 2022 г. е лекар в Кабинет по ангиология, Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда, гр. София

От януари 2023 г. до момента, д-р Фърънджъ е специалист ангиолог в Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Младост

НАГРАДИ:

 • Стипендия от International Union of Angiology за участие в 7-ми Курс за млади съдови специалисти, Прага, Чехия 2019 г.
 • Награда за най добър постер „Ролята на цветно кодиранарата дуплекссонография при тромбоза на в. субклавия при имплантация на кардиостимулатор“ в IV национален конгрес на Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика
 • Активно участие в 29 ти Световен конгрес на Международна асоциация по ангиология, 2020 г. с постер презентация на тема „Артериит на Такаясу с многократни рецидивиращи артериални лезии. Диагностични и терапевтични предизвикателства. Клинични случаи.“

Специалности:

 • Ангиология

Член на:

 • Българското дружество по ангиология

 • Българското дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология

 • Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика

 • Българска асоциация по ултразвук в медицината

Образование:

 • Медицински университет - София
 • Септември 2021 г. до момента - магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ към Факултет по обществено здраве - Медицински университет-София
  2017 г. - 2022 г. – редовен специализант по ангиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда
 • Юли 2019 г. - 7th International Union of Angiology Course for Young Vascular Specialists International Union of Angiology, Прага, Чехия

 • Август 2015 г. до септември 2015 г. - Международен професионален обмен по IFMSA в Unitau- Universidade de Taubate, Бразилия

 • Август 2014 г. до септември 2014 г. - Международен професионален обмен по IFMSA в Samara State University, Русия

 • Август 2013 г. до септември 2013 г. - Международен професионален обмен по IFMSA в American University of Beirut, Ливан

  Владее:

  • Английски език
  • Турски език
  • Немски език