Д-р Атанас Печилков

Орален хирург

Д-р Атанас Печилков завършва Дентален факултет към Медицински университет Пловдив през 2011 г. Своята специалност Орална хирургия придобива през 2022 г., след специализация в УМБАЛ Св. Марина Варна и УМБАЛ Св. Анна София. Д-р Печилков е основател на Дентален център Дентал Арт Пловдив.

Специалист орален хирург в София с над 15 години опит в областта на лицево-челюстната хирургия.

Д-р Печилков не преглежда деца.

Специалности:

  • Сертифицирани обучения в сферата на спешна стоматология, имплантология, ендодонтия и терапия

Образование:

  • Медицински университет - Пловдив
  • Член на Български зъболекарски съюз и Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия

Владее:

  • Английски език