Проф. Ивет Колева

Физиотерапевт, невролог

Професор Ивет Колева завършва медицина във Висш медицински институт през 1986 г., а своите клинични специалности Физиотерапия, курортология и рехабилитация и Неврология придобива през 1990-та и 1995-та година. Заедно с медицинското си образование специалистът с дългогодишен опит завършва и магистратури  по Обществено здраве и здравен мениджмънт и  Трудова медицина и работоспособност.

Професор Колева защитава успешно научни степени Доктор по медицина (2004) и Доктор на медицинските науки (2009) по научна специалност Физиотерапия, курортология и рехабилитация. Медицинският експерт е автор и съавтор на над 180 научни публикации, които се цитират както у нас, така и в чужбина. Заедно с публикуване на академичен труд, специалистът дава консултации в няколко лечебни заведения и преподава в Медицинския университет в София.

От 2022 г. професор Ивет Колева е част от екипа на медицински център Preventica.