Доц. д-р Лъчезар Лозанов

Ендокринолог

Доц. д-р Лъчезар Лозанов, д.м., започва да пише своята блестяща биография още през 1992 г. когато завършва медицина в Медицински университет в град София. Има две специалности - „Вътрешни болести” (1999 г.) и „Ендокринология” (2002 г.). Има дългогодишен опит в лечението на болестите на щитовидната жлеза и захарния диабет, както и в областта на хипофизните, надбъбречни и гонадни заболявания. Област на сериозен интерес за него е изучаването и лечението на наднорменото тегло и затлъстяването. Специалист в ехографските изследвания на щитовидната и околощитовидните жлези.

През 2016 г. защитава дисертация на тема: "Хипотиреоидизъм, затлъстяване и метаболитен синдром - взаимовръзки и роля на патогенетичните фактори" и придобива образователна и научна степен „Доктор по медицина“. От 2019 г. заема академична длъжност Доцент по вътрешни болести.

 

Участва в научно-изследователска дейност в областта на ендокринологията и съставяне на учебни помагала по клинични проблеми на ендокринологията. Има множество оригинални статии и обзори в български и международни медицински списания. Съавтор е в изготвянето на монографията „Болести на щитовидната жлеза”, 2018 и монографията „Тиреоидит на Хашимото“, 2021.

 

Доц. д-р Лъчезар Лозанов завежда отделението по ендокринология в УМБАЛ Токуда от 2006 г. От 2020 г. е Началник Клиника по Вътрешни болести (Ендокринология и нефрология), а през 2022 г. става част от екипа на Preventica.

Специалности:

 • Вътрешни болести
 • Ендокринология
 • Доктор на медицинските науки
 • Доцент по вътрешни болести
 • Магистър „Здравен мениджмънт“

Член на:

 • Българско дружество по ендокринология
 • Асоциацията по ендокринни хипертонии
 • Европейско дружество по изучаване на захарния диабет (EASD)

Образование:

 • Медицински университет - София

  Владее:

  • Английски език