Д-р Пламен Дунев

Кардиолог

Д-р Пламен Дунев е специалист кардиолог. Извършва диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания – артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, ритъмно-проводни нарушения, нарушения в метаболизма, наследствени нарушения в липидния метаболизъм и кръвосъсирване, превантивна кардиология, съдова патология. Участвал е в редица кардиологични, клинични проучвания. Съавтор на статии по специалността в български и чужди списания. Лектор на научни конгреси.

Д-р Дунев завършва с отличен успех МУ-Пловдив през 2011 г. Специалност Кардиология придобива през 2018 г. в МУ-София. През 2022 г. придобива специалност клинична липидология след положен изпит – National Lipid Association, акредитиран от Аmerican Board Exam, САЩ. От 2022 г. е магистър по Обществено здраве и  Здравен мениджмънт. Лицензиран е в областта на интервенционалната кардиология, електрокардиостимулация, ехокардиография и ултразвукова съдова диагностика. Провел е редица обучения в университетски клиники в Австрия. От 2018 до 2020 г. е редовен преподавател в катедра по вътрешни болести на МУ-София

От 2013 г. до 2015 г. д-р Дунев работи в Национална кардиологична болница, София. От 2015 г. до 2020 г. практикува в клиника по кардиология на  УМБАЛ Александровска, София. От 2018 г. до 2020 г. д-р Дунев е асистент и преподава на студенти по медицина и на младши лекари в Медицински университет - София. От 2022 г. д-р Дунев е част  от екипа специалисти на Preventica.

Специалности:

 • Кардиология
 • Интервенционална кардиология
 • Електрокардиостимулация
 • Клинична липидология
 • Ехокардиография
 • Ултразвукова съдова диагностика

Член на:

 • Член на Български лекарски съюз 
 • Българско дружество по кардиология

 • Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България
 • Европейска ритъмна асоциация

 • Lipoprotein (a) Foundation
 • Central European Diabetes Association

Образование:

 • Медицински университет - Пловдив
 • Медицински университет - София      

   Владее:

   • Английски език