Д-р Михаил Главинов

Стоматолог

Д-р Михаил Главинов е преминал редица обучения в областта на лицево-челюстната хирургия, оралната хирургия, денталната имплантология и терапевтичната дентална медицина. Своята магистърска степен по дентална медицина придобива през 2010 година от Медицинския университет в София. От 2012 година започва работа в Клиника по лицево-челюстна хирургия и година по-късно е назначен на длъжност „асистент” към Клиниката по ортопедия и травматология. През 2015 година влиза в редовете на тогавашния Военномедицинския отряд за бързо реагиране към Военномедицинска академия.

През 2022 д-р Михаил Главинов се присъединява към екипа на Preventica.

Д-р Главинов фокусира своя опит и интереси в имплантологията, естетичната, протетичната и ресторативната хирургия.

През годините взима участие в множество конгреси и лекции, а негови публикации редовно могат да бъдат прочетени в списание „Военна медицина“.

Специалности:

 • Дентална медицина
 • Имплантология
 • Естетична, ресторативна и протетична хирургия

Член на:

 • Български зъболекарски съюз

Образование:

 •  Медицински университет - София

  Владее:

  • Английски език
  • Немски език